ZASTAVLJALNICA IN ODKUPOVALNICA LJUBLJANA, OD SEDAJ TUDI V CELJU

Z veseljem sporočamo, da smo odprli poslovalnico Zastavljalnice in odkupovalnice Ljubljana, tudi v Celju. Poslovalnica se nahaja ne Resljevi ulici 3 (med hipermarketom Tuš in Citycentrom / za Pizzerijo Diavolo).
Poslovalnica je odprta od ponedeljka do petka, med 09:00–17:30h. Ob sobotah, nedeljah in praznikih, pa je poslovalnica zaprta.
Veselimo se Vašega obiska!
ekipa, Zastavljalnice in odkupovalnice Ljubljana/Celje

V Zastavljalnici in odkupovalnici Ljubljana se ukvarjamo z odkupom in prodajo raznoraznih tržno zanimivih predmetov.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zastavljalnica in odkupovalnica Ljubljana

V Zastavljalnici in odkupovalnici Ljubljana se ukvarjamo z odkupom in prodajo raznoraznih tržno zanimivih predmetov.